شکوفه های کلاس سوم

نام و نام خانوادگی :                 آزمون علوم     پایه سوم            دبستان فرهنگیان        آبان 89

 

1- در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

v    پوست زبر ، ضخیم و خشک که با پولک پوشیده شده ، یکی از  نشانه های.............. است.

v    مهم ترین قسمت اسکلت، ............ است.

v    اندام تنفسی جانوران در خشکی........... و در آب، ............. است.

v    پستانداری که در آب زندگی می کند...................نام دارد.

v    همه ی جانوران برای حرکت و رشد نیاز به ..............دارند.

 

2- شباهت بین کدام جانوران بیشتر است؟

الف) لاک پشت و قورباغه            ب) کبوتر و ماهی                ج) شیر و آهو               د) شتر و شترمرغ

 

3- کدام یک از جانوران زیر دو زیست است ؟

الف) لاک پشت                           ب) وزغ                                ج) سمور                      د) سوسمار   

 

4- کدام دسته از جانوران زیر از گروه پستانداران می باشند ؟

الف) مار- خرس                          ب) گربه- مرغ                   ج) وال -گنجشک         د)گاو- اسب

 

5-تمساح کدام یک از مهره داران زیر است ؟

الف) خزندگان                            ب) دوزیستان                     ج) پستانداران                د)ماهی ها

 

6-سطح بدن این جانور از چه پو شیده شده است ؟

ý               این جانور چگو نه نفس می کشد ؟

ý               بچه زا است یا تخم گذار ؟

ý               این جانور کدام یک از گروه مهره داران است ؟

 

7- هر یک از این پنجه ها برای چه کاری مناسب است ؟

 

 

 

 

 

8- پوست قورباغه چه فرقی با پوست ماهی دارد ؟

 

 

9- در پرندگان و خزندگان کدام حس باید قوی باشد ؟

 

10-چرا غذای پرندگان با هم فرق دارد؟

 

11- در شکل زیر گربه به کدام  جانور شبیه است ؟

چرا؟ 

 

 

 

 

 

12-روی کلمات غلط خط بزنید.

˜   پنجه ی عقاب با اردک ( مشابه – متفاوت ) است.

˜   نهنگ (شش- آب شش ) دارد.

˜   مهره داران به ( چهار – پنج ) گروه طبقه بند ی می شوند.

˜   سوسک ها ,ستون مهره (دارند – ندارند ) .

 

13-کدام جانور عضو گروه نیست ؟

 

 

نظر آموزگار :                                                                                                                                                       نظر والدین :

 

 

دلیل من......................................................................................................................................................

| چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ | 22:8 | جاوید| |

                                                                             به نام خدا                                                               آبان ماه 89                

نام ونام خانوادگی :                                          مروری بر آموخته های ریاضی پایه سوم                      دبستان دخترانه فرهنگیان

عید سعید قربان بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

1

کامل کنید .

- بزرگترین عدد چهار رقمی که یک رقم آن  7  باشد  ……………… است

- ده بسته ی صد تایی مداد می شود ………… مداد

– 13  یکی  و  6  ده تایی  و 9  صدتایی می شود …………

- 4087  متر  =  ……………  کیلومتر و …………….. متر

- 8  کیلومتر = ………….. متر

- 3  کیلومتر و 20 متر = ……………… متر

- باز شده ی مکعب از 6  تا ………. بازشده ی مکعب مستطیل از 6  ……….. تشکیل شده است .

 

2

بزرگترین و کوچکترین عدد جهارقمی که با رقم های  2  -  0  -  8  -  5  می توان نوشت ، بنویسید و اختلاف آن ها را بدست آورید ؟                                                                  ………….…..      بزرگ ترین

                                                                                         …………….      کوچکترین

 

 

3

با رقم و حروف بنویس .                                                               ………………………..        3097

شش هزار و چهارصد و پنجاه و دو  ………………………………….

                                                                                                   ……………………… ..      25314

 

4

7  کیلومتر چند تا صدمتر است ؟

 

 

الف) 7  تا صدمتر                                                ب) 70  تا صد متر                     

 

 

ج) 700  تا صدمتر                                               د)  7000 تا صدمتر

 

5

اگر  3  واحد از صدگان عدد  8765 کم کنیم عدد چه تغییری می کند ؟

 

 

الف)  3تا کم می شود                                             ب) 300 تا کم می شود

 

 

ج) 30 تا کم می شود                                              د) 3000  تا کم می شود

 

6

باقی مانده دو عدد 125 می باشد .اگریکی از عددها بزرگترین عدد دو رقمی باشد عدد دیگر چند است ؟

 

 

 

 

الف) 99                                  ب)  125                          ج)  224                             د) 225

 

7

در یک عدد 4 رقمی ، طبقه ی یکی ها حتماً ……………… رقم دارد ؟

 

 

 

 

الف) 1                        ب) 2                              ج) 3                                    د)  4

 

8

اگر در عدد 320   جای رقم های دهگان ویکان را عوض کنیم ، آن عدد چه تغییری می کند؟

 

 

الف) 20 تا زیاد می شود                                              ب) 18 تا کم می شود      

 

 

ج) 18 تا زیاد می شود                                                  د) 20 تا کم می شود 

9

عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید .

4271 – 4201 – 2121 – 3797 –  3852  

............................................................................................................ 

10

کتابی  180  صفحه داشت زهره بار اول  45  صفحه و بار دوم  24  صفحه  از آن کتاب را خواند . او چند صفحه از کتاب را خوانده است ؟ چند صفحه نخوانده است ؟

 

 

11

یاسمن در سال 1381 به دنیا آمد . اکنون او چند سال دارد ؟

 

12

باغی  75 درخت هلو ، 41 درخت گیلاس و 87 درخت آلبالو دارد . این باغ چند درخت دارد ؟ درسنی آن را امتحان کن .

 

 

13

نیما 270 تومان پول داشت . 120 تومان به خواهرش داد و 90 تومان از او گرفت . حالا نیما چند تومان از خواهرش بیش تر دارد ؟

 

14

من چه عددی هستم ؟ اگر سه ده تایی و 5 یکی به من اضافه کنید ، 5 صد تایی می شوم ؟

 

15

در یک میله ی پرده اگر گیر ه ی وسطی دهمین گیره باشد این میله پرده چند گیره دارد ؟

 

 

سخنی با والدین گرامی  :

بیایید ، دست در دست هم باعث گسترش و تقویت مبانی ریاضی ، افزایش توانایی دانش آموز در استدلال مطالب به شکل منطقی و نیز شکوفایی استعدادهای آن ها گردیم . لذا بعضی از سوالات ویژه می تواند برای آن دسته از دانش آموزران مستعدی که از قدرت یادگیری ، سرعت عمل بیشتری و حافظه قوی تر برخوردارند، ا فق جدیدی را از دانش ریاضی باز نماید هدف ما این است که :

 "عطش یادگیری را در آنان تسکین بخشیم "

| چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ | 22:6 | جاوید| |

 

برای اینکه معنی جملات بخوبی فهمیده شود و در خواندن جمله ها نیز اشکالی پیش نیاید ، باید علاماتی را که برای نقطه گذاری معین شده است بکار بریم . مهمترین علامتهای نگارش عبارتند از :

1- نقطه ( . ) بعد از هر جمله ای که معنی آن تمام شود یک نقطه می گذارند . مثال :

بهار اولین فصل سال است . در بهار هوا ملایم می شود .

2- ویرگول ( ، )- گاهی یک جمله کامل از چند قسمت تشکیل می شود . در این صورت بعد از هر قسمت ، یک ویرگول می گذارند .

مثال : سال چهارفصل دارد : بهار ، تابستان ، پاییز ، و زمستان .

3- پارانتز یا کمانک (  )  - اگر بخواهند معنی کلمه ای را هم در جمله بیاورند آنرا توی پارانتز یا کمانک می نویسند. مثال : سپیده دم ( صبح) آفتاب کم کم از افق سر می زند .

4- دونقطه (  :  )- برای نقل وقول ،یا تعریف و شرح کلمه یا مطلبی از دو نقطه استفاده می کنند مثال : آموزگار گفت : دانش آموزان با ادب را همه دوست دارند

5- تیره مکالمه ( - ) – هنگامیکه مکالمه دو نفر را در نوشته ای نقل می کنیم ، باید از تیره مکالمه استفاده کنیم . به این ترتیب که سر سطر ، تیره( -  ) می گذاریم و بعد از آن مکالمه یکی از دو نفر را می آوریم . مثال :

آموزگار از بهرام پرسید آیا برای تعطیلات عید برنامه ای دارید ؟

بلی ، قرار است با پدرم به اصفهان بروم .

- پس ، گزارش دیدنیهای این شهر را برایمان بنویس .

6- علامت سوال ( ؟ ) اگر بخواهند موضوعی را سوال کنند در آخر جمله ، علامت سوال می گذارند . مثال :  شما چند سوال دارید ؟

7- علامت تعجب ( ! )- در موارد تاسف ، تحسین ، تعجب ، تمسخر ، تجلیل ، امروندا، علامت تعجب را در آخر جمله می گذارند .مثال  : چه خانه ی زیبایی ! عجب سیب بزرگی !

8- گیومه  ( "  " ) – اگر بخواهیم سخن یک فرد یا قسمتی از مطلب مکتوب او را بدون هیچ گونه تغییر و. دخل و تصرفی به طور مستقیم نقل کنیم در آغاز و پایان مطلب از علامت گیومه استفاده می کنیم مثال : در زندگی مهمترین چیز " صداقت "  است  

| چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ | 21:59 | جاوید| |

نام ونام خانوادگی:                              دبستان دخترانه فرهنگیان                         6/8/89

مروری بر آموخته های ریاضی پایه سوم                                 

1 – عزیزم :وقتی مکعب زیر را ببرید چه سطحی می بینی؟آن را رنگ بزن

 

2- دختر گلم :حالا كه امتحان تفريق را خوب يادگرفته ای عدد دوم و عدد اول تفریقهای زیر را بدست آور

                  _                       _                     _                         _                       _

 

 

489                   145                   250                          651                    394

 

 

3- گل قشنگ زندگي:جمعهای زیر را انجام بده

                                   999      +                              990    +                                     900  +

                                  1                                            10                                             100

 


                                                                                        

فرزند خوبم :5تا جمع بنویس که حاصل همه ی آن ها 1000 شود.                                                             

 

 

تلفيق انشا و رياضي

4- نازنینم :همه ی اعداد را با رقم بنویس

در هجده(              ) اسفند سال هزارو سیصدو هفتادو هشت(         )آقای خسیس برای خریدن عیدی به مغاز ه ی اسباب بازی فروشی رفت و پس از سلام و علیک عروسکی انتخاب کرد و قیمت آن را پرسید مغازه دار:  قیمت این عروسک هشت هزارو نهصدو هفتاد(            )تومان است. خسیس:نه نه از این خوشم نیامد .مغازه دار:این خرگوشها چطور است؟ قیمتشان شش هزاروده(          )تومان است. خسیس:این ها خوبند ولی کمی تخفیف بدهید. مغازه دار: شما پنج هزاروهشت صد(             ) تومان بدهید. خسیس: خیلی گران است،من می توانم چها هزار (        )تومان بدهم.مغازه دار: چه قدر چانه می زنید. بیا یید این کتاب قصه را ببرید قیمتش فقط یک هزارو پنجاه (         )تومان است. خسیس:من برای یک کتاب پانصدو هفتاد (        )تومان بیش تر نمی دهم. مغازه دار:نه قربان نمی شود، می خواهید چند تا بادکنک بخرید؟ قیمتش سیصدو هشتادودو(         )تومان می شود. خسیس:خیر منصرف شدم. اصلادویست(     )تومان را کادو می کنم و به برادر زاده ام می دهم تا هر چه خواست خودش بیاید بخرد. خدا حافظ

 

 

 

 


فرزند م حالا تو هم داستان کوتاهی بنویس و در آن از اعداد استفاده کن . همه ی اعداد  را به حروف و رقم بنویس.   

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

5-فاطمه،مریم و نگار،برای بازدید و خرید از نمایشگاه کتاب، مقداری پول همراه داشتند که در جدول زیر آمده است :                                                                                           

چه قدر پول دارند؟

سکه ی ده تومانی

صد تو مانی

هزار تو مانی

 

 

5

8

7

فاطمه

 

7

6

4

مریم

 

4

3

9

نگار

کدام یک توانایی خرید بیش تری دارد؟                                                                                                    

کدام یک کتاب کم تری می تواند بخرد؟           آن ها روی هم چه قدر پول دارند؟

 

 

6-من یک عدد سه رقمی هستم. از 850بزرگ تر هستم.بزرگ ترین و کوچک ترین رقم در من هست .رقم میانی من ،یکی ازرقم صدگان من کم تر است.

 

| جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ | 23:19 | جاوید| |

 

درس اول – در باره مو ضوع انشا خوب فکر کنید و راجع به آن سوالهایی از خودتان بکنید . بعد جوابهای مناسب و مربوط به موضوع را بطور مرتب و با خط خوش و خوانا روی کاغذ پاکیزه بنویسید.

 

درس دوم—مطالب انشا را با جملات ساده و کو تاه و لغات ساده و معمولی بنویسید و سعی کنید که جمله بندی انشای شما بدون غلط باشد. قاعده های دستوری را در نظر بگیرید و در بکار بردن زمان های مختلف یک فعل دقیق باشید تا غلط ننویسید

 

درس سوم – بعد از نوشتن انشا ؛چند بار بدقت بخوانید و اگر جمله های نا مناسب و خارج از مو ضوع وجود داشته باشد آنها را عو ض کرده؛ بعد پاکنویس کنید.                                

 

درس چهارم—قواعد نقطه گذاری(نگارش) را خوب یاد بگیرید و در انشا تان بکار برید. در یک انشای خوب باید نقطه گذاری بطور دقیق و کامل انجام گیرد.   

| سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ | 18:37 | جاوید| |

فرزندم داستان کوتاهی بنویس و در آن از اعداد استفاده کن. همه ی اعداد را به حروف و رقم بنویس.                                                                                                               

 

در یکی از روز های اسفند ماه سال هزارو سیصدو هشتاد و هشت(1388)به مادرم گفتم:"فردا چهارده (14) اسفند روز نیکو کاری است.من مادرم تصمیم گرفتیم به بازار برویم.در بازار به مغازه ی کفاشی رفتیم و کفشی خریدیم که قیمت آن شش هزارو پانصد (6500)تومان بود.سپس پیراهنی خریدیم به قیمت سه هزارو هفت صدو پنجاه و دو (3752)تومان؛ یک بسته مداد به قیمت دو هزار (2000)تومان و یک کتاب داستان به قیمت سیصد و هفتاد (370)تومان ودر آخر به خانه برگشتیم و آنها را برای جشن نیکو کاری کادو گرفتیم.                    

 

 

                             نگار درانی نژاد   دانش آموز کلاس سوم –مینا 1                                                  

 

 

 

 

در پانزده (15)مرداد سال هزارو سیصد و هشتاد و هشت (1388) همراه پدر و مادرم برای مسابقات کاراته مرحله ی استانی به شیراز رفتم. این دوره از مسابقات د ر سالن شهید دستغیب بر گزار شد. ورودی مسابقات هفت هزارو پانصد (7500) تومان بود که پدرم پرداخت کرد                                    و من توانستم مقام سوم(3) استانی را کسب نمایم . جایزه ی من یک دست لباس کاراته به قیمت  نه هزارو شش صد (9600) تومان بود.                                                                           

 

                     سید ریحانه هاشمی کلاس سوم – مینا 1                                             

 

 

 

| سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ | 18:35 | جاوید| |

خصوصیات سنی کودکان دبستانی

 

دوره ی اول ابتدایی شش تا نه سالگی :

خصوصیات بدنی :

 1-کودکان این سن هنوز هم بیش از حد فعال هستند . چون برای اولین بار مجبور می شوند که بیشتر بصورت

        نشسته فعالیت کنند نیروی خود را به شکل عادات  عصبی بروز می دهند .

2- کودکان این دوره به زمان هایی برای استراحت نیاز دارند .

3- کنترل عضلات خود هنوز بر عضلات کوچک برتری دارد .

4- چشم ها تا حدود هشت سالگی به انظباق کامل نمی رسند .

5- بیماری های عمومی در این سنین بیشتر پیش می آید .

6 – فعالیتهای بدنی کودکان این سن بیش از حد است و از کنترل بدنی بسیار خوبی برخوردارند . 

خصوصیات اجتماعی : 

 1- کودکان در این سن برای انتخاب دوست سخت گیری می کنند .

2- کودکان سال های آخر این دوره به بازی های سازمان یافته در گروههای کوچک علاقه مندند.

3- دعوا ها هنوز هم بسیار است و در آن ها بیشتر از کلمات استفاده می شود.

4- رقابت کودکان افزایش می یابد و لاف زدن معمول می شود .

5- پسران و دختران در کارهای مدرسه و بازی علایق متفاوتی نشان می دهند .

خصوصیات عاطفی :

1- کودکان این سن تدریجاً از احساسات دیگران آگاه می شوند .

2- دانش آموزان دوره ی اول ابتدایی له انتقاد و تمسخر حساس اند و ممکن است در پذیرفتن شکست با

    مشکلاتی روبرو می شوند . کودکان این سن به تشویق و توجه زیاد نیاز دارند .

3- کودکان این دوره علاقه مندند که معلم را خشنود کنند ، دوستدار کمک کردنند، از مسئولیت لذت می برند

خصوصیات ذهنی :

1- کودکان این دوره علاقه ی زیادی به یادگیری دارند .

2- کودکان این مرحله حرف زدن را دوست دارند و مهارتشان در آن به مراتب بیشتر از نوشتن است .

3- وقتی کودکان قدرت لغات را کشف کنند از کلمات رکیک استفاده می کنند .

 

 

4- کودکان این دوره در مرحله ای عملیات عینی قرار دارند .

خصوصیات سنی کودکان دوره ی دوم ابتدایی (  9  تا 12  سالگی  )

خصوصیات بدنی :

1- در رشد بیشتر دختران و پسران جهشی دیده می شود .

2- غالب دخترها به بلوغ می رسند .

3- هماهنگی های ظریف حرکتی بسیار خوب است بنابرین این کار با اشیا کوچک برای بیشتر کودکان آسان

    و لذت بخش است .

4- رشد استخوان ها هنوز کامل نیست و از این رو استخوان ها و رباط های کودکان تحمل فشار زیاد را ندارند

5- پسر ها قدرت و تحمل زیادی پیدا می کنند و از بازی های خشن لذت می برند .

خصوصیات اجتماعی :

1- گروه همسالان تدریجاً مقتدر می شوند و به عنوان منبع اصلی استانداردهای رفتاری وتشخیص پیشرفت

    جانشین بزرگسالان می شود .

2- علایق دخترها و پسرها به تدریج تفاوت بیشتری پیدا می کند .

3- بازی های گروهی مورد توجه قرار می گیرد و روحیه ی کلاسی قوی تر می شود .

4- شیدایی و قهرمان پرستی در این سن معمول است .

خصوصیات عاطفی :

1- تضاد بین مقررات گروهی و قوانین اجتماعی مکن است ایجاد اشکال کند و برای مثال به بزه کاری

     نوجوانان بینجامد .

2- کودکان این سن قادرند نسبی بودن موقعیت ها ر ا در نظر بگیرند و بپذیرند که قوانین و مقررات منطبق

     نیست .

خصوصیات ذهنی :

1- کودکان دوره ی دوم ابتدایی تقریباً درباره ی همه چیز کنجکاو هستند .

2- بسیاری از این کودکان برای خود استانداردهای بالایی تعیین می کنند و به کمال گرایی تمایل دارند .

3- کودکان این دوره می خواهند بیشتر مستقل باشند و در عین حال به راهنمایی و پشتیبانی بزرگسالان احتیاج دارند .

4- کودکان این مرحله در مرحله ی گذر از تفکر عینی به تفکر انتزاعی هستند .

                                                                        سارا صادقی

مدیریت آموزشگاه دخترانه فرهنگیان

| چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ | 20:49 | جاوید| |

روزی منفذ کوچکی برروی یک پیله ی ابریشم پیدا شد ومردی ساعت ها شاهد تقلای یک پروانه برای خروج از آن بود.پس از گذشت ساعت ها به نظرش رسید که پروانه تمام تلاش خود را برای خروج از پیله انجام داده و دیگر قادر به خروج از پیله نیست.

مرد باز هم منتظر ماند ، زیرا فکر می کرد در هر لحظه بال های پروانه باز خواهد شد و او خواهد توانست با تکیه بر بال های خویش پرواز نماید .پس از آن که حوصله اش تمام شد ، تصمیم گرقت تا به پروانه کمک کند.

او یک قیچی برداشت و پیله را سراسر شکافت وپروانه به راحتی از پیله خارج شد ،اما پروانه بدنی فربه وبال هایی ضعیف وپژمرده  داشت.نکته ای که مرد نیک اندیش به آن توجه نداشت این یبود که پیله تنگ وسوراخ کوچکش و تقلای فرائان پروانه برای خروج از آنه همگی ناشی از علم با انتهای خداوند است که می خواهد به این روش با رانده شدن مایعات بدن پروانه به درون بال هایش  در حین خروج از پیله ، او را قادر سازد تا بلا فاصله پس از خروج از پیله ی تنگ یه پرواز در آید.اما این اتفاق هرگز نیافتاد و پروانه ی نگون بخت محکوم شد تا سراسر زندگی خود را به جای پریده به خزیدن بگذراند وبال های سست و پژمرده وبدن فربه به اواجازه ی پریدن ندادند.

 

برداشت شما از این داستان چیست؟

| شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ | 14:59 | جاوید| |

یک اتفاق خنده دار (هدف : پرورش خلاقیت ) تلفیق علوم وانشا

من یک فیل یک ساله هستم. یک روز تصمیم گرفتم در جنگل گردش کنم.هنگام گردش چیز های جالبی دیدم.پرندگان را دیدم که در لانه های خود که روی درخت ها ساخته بودند، آواز می خواندند .مورچه ها را دیدم که با زحمت دانه ها را به خانه ی زیرزمینی خود می بردند.ناگهان به فکر افتادم که من هم برای خود و خانواده ام خانه ای بسازم تا آن ها را خوشحال کنم .اما با مشکلات زیادبی رو به رو شدم که اگر برایتان تعریف کنم ، کلی می خندید حدس بزن چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد آن اتفاق ها را بنویس.

 خواستم مثل پرندگان روی درخت ها خانه بسازم چون سنگین بودم نتوانستم از درخت بالا بروم.می خواستم مثل مورچه ها زیر زمین لانه درست کنم ولی هر چه زمین را کندم خانه ای درست نشد همین طور که زمین را می کندم لاک پشتی را دیدم که به من میخندید به او گفتم چرا می خندی ؟ لاک پشت گفت : آخه از کارهای تو خنده ام گرفته است.حیوان به این بزرگی چه طور می تواند روی شاخه درخت یا زیر زمین لانه بسازد.من هم از کاهای خودم خنده ام گرفت.                         کیمیا دریا یی دانش آموز کلاس سوم - مینا ۱

 

 

روی شاخه ی درخت رفتم شاخه شکست رفتم زیر زمین اما نمیتوانستم چاله به این بزرگی درست کنم در آب رفتم آب تا زیر زانوام بود دیدم که ماهی ها زیر پایم له میشوند  کمی استراحت کردم  فرشته ای را دیدم پرسید چه شده گفتم که خانه میخواهم و خلاصه ی داستان را گفتم : فرشته فکری کرد و گفت فیل جان تو از خانواده ای هستی که به خانه نیاز نداری زیرا نمیخواهی پنهان شوی یا خطری تو را تهدید نمی کند و کمی چاق هم هستی فیل کمی ناراحت شد ولی او خو شحال بود چون یک چیز تازه  یاد گرفته بود.         

                                  نیلوفر شکوردانش آموز کلاس سوم مینا ۱

 

 

می خواست مثل پرنده ها به بالای درخت برود ولی هر بار لیز می خورد .می خواست مثل مورچه ها زیر زمین خانه بسازد هر چه زمین را می کند به اندازه فیل  نمی شد ، بخاطر همین هم از این کار خسته شد . او به فکرش رسید بهتر است مثل پرنده ها پرواز کند ولی هر چه گوش های خود را تکان می داد به بالا نمی رفت .او دست از این کار هم برداشت  و پیش پدر ومادرش رفت وگفت : چرا ما نمی توانیم مثل بقیه حیوانات خانه بسازیم؟ آن ها گفتند : چون ما بزرگ و قوی هستیم و می توانیم از خودمان مراقبت کنیم.              

                                   مریم مقدس دانش آموز کلاس سوم -گل مینا ۱

 

 

| شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ | 14:57 | جاوید| |

Design By : shotSkin.com